Ansvar

Zlarg Consulting har som motto att alltid till fullo ansvara för alla utförda uppdrag åt Kunden. Vi värdesätter alltid Kundens önskemål över allt annat och är noga med att tillgodose Kundens alla tänkbara behov.

Miljön - vårt ansvar

Engagemanget för omvärlden har alltid haft en framträdande roll i vår organisation. Vår kompetenta personal är välutbildad även i miljö- och resurshantering, och vi har ett grundmurat rykte hos bl.a. de miljöinriktade frivilligorganisationer som berörs av vår operativa verksamhet. Inom alla våra serviceområden ser vi till att anamma, inte bara allmänt vedertagna miljöcertifikat, utan även de extra höga miljöanpassade krav vi själva ställer för att uppnå vår vision om en bättre värld, en bättre verklighet, för alla. Vårt ansvar omfattar inte bara Kundens väl, utan också vår planets framtid.

Ni behöver inte fråga, livstidsgaranti är för oss ALLTID en självklarhet. Vårt adelsmärke är just det att vi alltid tar fullt ansvar för vår högkvalitativa service. Din trygghet finns hos oss.